New Year's Resolution

tahun baru 2008 sudah kita lalui hampir 7 hari lamanya sudah menjadi kebiasaan…

Tahun baru

Seekor lalat bersama keluarganya memutuskan untuk pindah ke dalam telinga seeko…