Kehidupan Selalu Bergerak

Kehidupan Selalu Bergerak
Pagi berangkat kerja. Sore bergegas pulang. Berebut naik angkot.Berebut naik kereta. Seolah kehidupan bergerak dengan ritme yangtiada henti. Manusia tak ubahnya seperti mesin. Jika tanpa senyumandan sapaan pada sesamanya.Setiap kali berangkat dan pulang kerja berkesempatan berjalan kakisekedar tersenyum dan bertegur sapa dengan orang disekitar mampumembangkitkan keceriaan dan kegembiraan di dalam diri. Adakah yanglebih berharga daripada itu?
Ikhsan Abu Disa
Ikhsan Abu Disa Hamba Allah, pekerja retail Minimarket lokal di Magelang. Tinggal bersama istri dan dua putri kecil kami Disa dan Nayya. Suka Ngeblog dan bersosial media. www.ikhsan.web.id